Privacy verklaring - MooiCV

Privacy Policy MooiCV
Laatst gewijzigd op 23 mei 2018

Je privacy is voor MooiCV van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat je gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de website van ons www.mooicv.nl allemaal doen met informatie die we over jou te weten komen.

Afhandelen bestelling
Wanneer je bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij je persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. In het kader van het afhandelen van de betaling en bestelling, bewaren wij ook jouw betaalgegevens. Hiervoor gebruiken wij je naw-gegevens, telefoonnummer, factuuradres en e-mailadres en betalingsgegevens. Wij bewaren deze informatie tot je bestelling is afgerond plus de wettelijke bewaartermijn.

Contactformulier
Met het contactformulier kun je ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij je naw-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Dit doen wij op basis van je toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie en zes maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken. Ook kunnen we zo onze klantenservice trainen om nog beter te worden. Voor klanten geldt dat we je gegevens bewaren tot het einde van onze wettelijke bewaartermijn.

Marketing
Wij willen jou als klant graag informatie sturen over nieuwe producten of diensten die voor jou interessant zijn. Dit doen wij per e-mail en niet vaker dan 6 keer per jaar. We sturen je alleen e-mails als we denken dat je er echt iets aan hebt. Je kunt je op ieder moment afmelden voor marketingacties. Elke e-mail bevat een afmeldlink. Je kunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken. Via het klantportaal kun je dit ook doorgeven.

Verstrekken aan derden
Om onze diensten te kunnen leveren werken we samen met een aantal toeleveranciers. Hiermee hebben wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen dat jouw privacy gewaarborgd is.

Wij geven wij je persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf). Voor de bedrijven waarmee wij samenwerken, kun je er vanuit gaan dat wij daar verwerkersovereenkomsten mee hebben gesloten. De samenwerkingen met deze bedrijven zijn noodzakelijk voor de uitvoering van onze aangeboden diensten.

Cookies
Zodra je de MooiCV website bezoekt, wordt er een klein tekst-bestand (‘cookie’ genaamd) geplaatst op je computer. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door de browser worden opgeslagen. MooiCV gebruikt cookies om je te herkennen bij een volgend bezoek, zodoende je in meer handigheden te kunnen voorzien en de internetbeleving te laten verbeteren. De meeste webbrowsers staan je toe het gebruik van cookies uit te zetten (te weigeren). Het gevolg bij het uitzetten van cookies kan ertoe leiden dat sommige pagina’s niet juist meer worden weergegeven.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website van ons hostingbedrijf gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken te maken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zullen ons inspannen voldoende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens). Wij staan er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging ontbreekt, zullen wij ons inspannen de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is. Jij als klant stelt enkel persoonsgegevens aan ons ter beschikking voor verwerking, indien jij je ervan hebt verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen.

Om jouw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

  • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord;
  • De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem;
  • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert;

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn.

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
  • het laten corrigeren van fouten
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
  • intrekken van toestemming
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen
Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens. Contactgegevens MooiCV Sint Jozefstraat 14 5248AT Rosmalen www.mooicv.nl/contact

We blijven graag in contact!

info@mooicv.nl